Pöördlabadega ventilaatori paigaldus

  • Pöördlabadega ventilaatori paigaldus
  • Pöördlabadega ventilaatori paigaldus
  • Pöördlabadega ventilaatori paigaldus

Projekt

Pöördlabadega ventilaatori paigaldus uuele veokile Scania R620CB6X4HHZ

Projekti lühikirjeldus

Pöördlabadega ventilaatoreid kasutatakse tolmustes keskkondades, et hoida mootorite jahutusradiaatorid puhtad ja töökorras. Automatiseeritud puhastusrežiimiga ventilaator ei nõua operaatori tähelepanu ning masin suudab ilma kõrvalise abita töötada pikalt efektiivselt. Seda Scaniat kasutatakse puiduhakkurina, ning mootor töötab suurtel koormustel väga tolmuses keskkonnas. Ainumõeldav lahendus oli isepuhastuva süsteemi paigaldus.