Sunfab

Sunfab

Meie oleme Sunfab

Tehniliselt keerukad hüdropumbad ja mootorid ning eriti esimene teisaldatav tõstekraana kasutavad kõik tehnoloogiat, mida Eric Sundin kasutas Hudiksvallis hoopis suuskade valmistamiseks. Sunfab on 1925. aastal rajatud pereettevõtte, mida on alati iseloomustanud uuenduslikkus, oskused ja tulevikuvisioon.

80 aastat hiljem juhivad Sundinite kolmanda põlvkonna esindajad ettevõtet endiselt Eric Sundini vaimus ehk perekondlikus õhkkonnas, paindlikult ja uuenduslike lahenduste abil. Sunfab on tänapäeval maailma juhtivaid hüdraulikasektori ettevõtteid.

Meie peakontor asub Hudiksvallis Rootsis, kus Sunfabi tooteid valmistatakse ettevõtte oma tehases. Meie tütarettevõtted asuvad Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Hispaanias. Kokku moodustavad need Sunfabi kontserni. Müüme oma tooteid edasimüüjate vahendusel ja otse klientidele kogu maailmas.

Arendustöö

Sunfabi toodete kvaliteet on kogu maailmas tuntud. Meie pumpasid ja mootoreid katsetakse ulatuslikult meie oma laboris ja tootmisaegsed katseseadised tagavad toodete ületamatu töökindluse. Meie esmaklassilises tootmisrajatises töötavad ainult kõige kogenumad NC-operaatorid ja hooldustehnikud.

Tipptasemel tehnoloogia, kvaliteetsed andurid ja juhtkomponedid loovad vajalikud tingimused süsteemsete ja täpsete mõõtmistulemuste saamiseks.

Kvaliteet ja keskkond

KVALITEET

Meie kvaliteedisüsteem vastab standardile SS-EN-ISO 9001: 2008. Sunfab lähtub oma äritegevuses protsessist. Protsessidest lähtub ka meie kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab ühtlasi meie keskkonnajuhtimissüsteemi.
Protsesside eesmärgid on seotud Sunfabi üldiste eesmärkidega, et tagada klientide rahulolu.

KVALITEEDIPOLIITIKA

Töötame aktiivselt vigade ennetamise nimel ning täiustame koostöös klientide ja tarnijatega pidevalt oma kvaliteeti.

SEE TÄHENDAB JÄRGMIST
Töötame pidevalt meie toodete ja teenuste kvaliteedidefektide vähendamise ja vältimise nimel.
Arvestame igapäevaselt asjakohaste meetodite, tehniliste andmete ja joonistega.
Tarnime tooteid ja teenuseid, mis vastavad klientide ootustele.
Tegeleme konkurentsivõime suurendamiseks pideva parendusega.
Kohaldame oma ettevõttes seadusi ja nõudeid.
Parendame pidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.
Kord aastas vaatame üle oma kvaliteedipoliitika.

KESKKOND

2011. aasta juunis sertifitseeriti Sunfabi keskkonnajuhtimissüsteem vastavalt standardile SS-EN ISO 14001:2004.

KESKKONNAPOLIITIKA

Kõikides otsustes arvestatakse keskkonnaga.

SEE TÄHENDAB JÄRGMIST
Täidame või ületame seaduste ja eeskirjade nõudeid
Näeme vaeva energia ja vee tarbimise vähendamisega
Väldime töökohal õnnetusi ja haigestumisi
Toote arendamisel võtame arvesse toote kogu elutsükli

Kõik töötajad panustavad hea keskkonna loomisse ja säilitamisse. Seda tagab igapäevane keskkonnaga arvestamine (nt energia kokkuhoid ja jäätmete sorteerimine).

Atexi sert
Sunfab annab vajadusel tavasortimendi pumpadele (SCP) ja mootoritele (SCM) ATEX-i serdi. Tooted vastavad ATEX-i direktiivi 94/9/EÜ mitteelektriliste seadmete nõuetele.